Kasserer og medlemsregistrering(på valg i lige år)

Jane Jensen


Telefon: 26796919

Bestyrelsesmedlem(på valg i ulige år)

Carsten Rasmussen


Telefon:

Sekretær(på valg i ulige år)

Alina Junk Hansen


Telefon: 51904316

Bestyrelsesmedlem(på valg i ulige år)

Nikolaj Breum Bech


Telefon: 40486808

Næstformand(på valg i lige år)

Martin Scheibner


Telefon: 41576984


Suppleant(på valg hvert år)

Malene Lyager Laursen


Telefon:

Suppleant(på valg hvert år)

Kirsten Mikkelsen


Telefon: 24271684