Bliv medlem af VGF uden at gå på et hold.

 

Kontingentet for et passivt medlemsskab er 75 kr., og dette giver stemmeret på VGF´s generalforsamling samt gratis adgang til foreningens forårsopvisning.

 

Tilmelding og betaling her